Помилка в документах – як діяти?

Повернутись назад
Доволі часто трапляються випадки, коли при видачі офіційних документів допускаються помилки. За загальним правилом необхідно звернутись до того органу чи посадової особи, які видали документ з проханням внести до нього виправлення.
Однак, не завжди такі виправлення можуть бути внесені і постає логічне питання, як вийти з ситуації та які кроки потрібно вчинити.
В цій статті ми розглянемо практичний вихід з ситуації, коли необхідно встановити факт належності правовстановлюючих документів.
Чинний Цивільний процесуальний кодекс України (надалі – ЦПК України) передбачає особливий порядок розгляду судами справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення, а саме – окреме провадження.
Згідно ч.1 ст.234 ЦПК України – окреме провадження – це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.
Згідно п.6 ч.1 ст.256 ЦПК України однією із категорій справ, які суд розглядає в порядку окремого провадження є справи про встановлення факту належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім'я, по батькові, місце і час народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з ім'ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті.
Відразу зробимо застереження, що не усі документи підпадають під дію цієї статті, зокрема, згідно ч.3 ст.256 ЦПК України справи про встановлення факту належності особі паспорта, військового квитка, квитка про членство в об'єднанні громадян, а також свідоцтв, що їх видають органи державної реєстрації актів цивільного стану, судовому розгляду в окремому провадженні не підлягають.
Отже, у разі неможливості внесення виправлення у правовстановлюючий документ в якому допущено помилку, необхідно звернутись до суду із заявою про встановлення факту, що має юридичне значення, яка за змістом має відповідати ст.258 ЦПК України.
За подачу заяви про встановлення факту, що має юридичне значення сплачується судовий збір.
У 2012р. до нашої компанії звернувся клієнт М. з проханням надати йому правову допомогу, щодо встановлення факту належності йому дипломів про освіту. Суть справи зводилась до наступного, у дипломах про отримання професійно-технічної освіти були допущені помилки у прізвищі клієнта М., в результаті чого місцеве відділення пенсійного фонду відмовлялось зараховувати час навчання до страхового стажу, який враховується при обрахуванні пенсії.
Після направлення адвокатських запитів та збору усіх необхідних документів була підготовлена заява про встановлення факту належності документів клієнту М. та направлена до суду. За результатом розгляду цієї заяви суд прийняв рішення про її повне задоволення (з повним текстом рішення можна ознайомитись - тут).
Після набрання вказаним рішенням законної сили, пенсія клієнта М. була перерахована в сторону збільшення.

Кожен клієнт – особистість і кожна справа – індивідуальна!Наша адвокатська компанія готова запропонувати для Вас найбільш оптимальний варіант вирішення Вашого питання!
Чекаємо на вас
43025, м.Луцьк
вул.Винниченка, 4
ТЦ Буратіно 2 поверх
(050) 438-50-00,
(067) 332-07-68